14. 3. se uskutečnil zájezd do Prahy na výstavu Svatý Václav - ochránce České země

15.03.2009 17:34

V sobotu dne 14.3. uspořádala MO KDU-ČSL zájezd do Prahy.
50 zájemců zhlédlo unikátní výstavu artefaktů spojených s životem a kultem svatého Václava "Svatý Václav - ochránce České země" v Anežském klášteře. Jako druhý bod programu byla návštěva Strahovského kláštera, kterou vyjednala paní Mgr. Božena Křečková. Provázel nás bratr Hroznata z řádu premonstrátů a měli jsme možnost shlédnout baziliku Nanebevzetí Panny Marie, knihovny, obrazovou galerii i rajskou zahradu s překrásným výhledem na Prahu. Počasí přálo, k vidění byly věci nevídané, k slyšení věci neslýchané, a tak si všichni odvezli spoustu pěkných zážitků.
Děkujeme všem, kteří pomohli akci zorganizovat, i těm, kteří se jí zúčastnili.
Za MO Jaroslav Hrubý

Fotky ze zájezdu najdete ve Fotogalerii - klikni Zde.