Pořad bohoslužeb

Týden 13. -20. 1. 2019

Neděle 13. 1. 2019

Svátek Křtu Páně

Mše sv. za Anežku Zirjanovu, manžela, bratra, dvoje rodiče s prosbou o požehnání pro živou rodinu


VÍCENICE


9.00

11.00

Úterý 15. 1. 2019

Mše sv. za farníky


18.00

Středa 16. 1. 2019

Mše sv. za rodiče a za živou a zemřelou rodinu


18.00

Pátek 18. 1. 2019

Bohoslužba slova


18.00

Sobota 19. 1. 2019

NALOUČANY


17.00

Neděle 20. 1. 2019

2. neděle v mezidobí

Mše sv. za tetu, strýce a duše v očistci


9.00