Pořad bohoslužeb

Týden 15. - 22. 9. 2019

Neděle 15. 9. 2019

24. neděle v mezidobí

Mše sv. za Jiřího Netrdu, rodiče Netrdovy, Machátovy, Musilovy a poděkování za 65 let společného života

VÍCENICE


9.0011.00

Úterý 17. 9. 2019

Mše sv. za dvoje rodiče, dceru a nemocnou osobu


18.00

Středa 18. 9. 2019 

Mše sv. za Josefa Blažka, rodiče Blažkovy a Kampasovy


18.00

Pátek 20. 9. 2019

Mše sv. za manžela, živou a zemřelou rodinu


18.00

Sobota 21. 9. 2019

NALOUČANY


18.00

Neděle 22. 9. 2019

25. neděle v mezidobí

Mše sv. na úmysl dárce 

SEDLEC


9.00


11.00