Pořad bohoslužeb 13. 6. - 20. 6. 2021


Neděle 13. 6. 2021

11. neděle v mezidobí

Mše sv. za děti, které dnes přistoupí k 1. sv. příjímání

Mše sv. za Aloise Krčála a na poděkování za 90 let života, Boží pomoc a požehnání pro celou živou rodinu9.00

11.00

Úterý 15. 6. 2021

Mše svza zemřelé rodiče Královy, Kratochvílovy, Karla Jindru, Františka Chytky a Boží požehnání pro živou rodinu


18.00

Středa 16. 6. 2021

Mše sv. na poděkování za dar života a za dar vyprošení zdraví a Božího požehnání


18.00

Pátek 18. 6. 2021

Mše sv. za živé i zemřelé členy živého růžence ze Zňátek, Vícenic a okolí a za duše v očistci


18.00

Neděle 20. 6. 2021

12. neděle v mezidobí

Mše sv. za Ladislava Sladkého, bratra, rodiče a duše v očistci

Mše sv. 9.00

11.00