Pořad bohoslužeb

Týden 17. - 24. 3. 2019

Neděle 17. 3. 2019

2. neděle postní

Mše sv. na poděkování za 80 let života s prosbou o ochranu pro živou rodinu


Křížová cesta


9.00
14.00

Úterý 19. 3. 2019

Slavnost sv. Josefa

Mše sv. na úmysl dárce


18.00

Středa 20. 3. 2019

Mše sv. za farníky


18.00

Pátek 22. 3. 2019

Křížová cesta

Mše sv. za Ludmilu Reichlovu


17.30

18.00

Sobota 23. 3. 2019

VÍCENICE


17.00

Neděle 24. 3. 2019

3. neděle postní

Mše sv. za rodinu Krejčovu, Staňkovu, Chocenských. Poděkování za 55 let společného života a Boží ochranu pro živou rodinu


SEDLEC


Křížová cesta


9.00

11.00


14.00