Pořad bohoslužeb

Týden 19.  - 26. 5. 2019

Neděle 19. 5. 2019

5. neděle velikonoční

Mše sv. za pátera Vladimíra Kotouna, jeho rodiče, rodinu Hájkovu, Matouškovu a Fišerovu


ZŇÁTKY - poutní mše sv.


9.00
11.00

Úterý 21. 5. 2019

Mše sv. za zemřelé z rodiny Rousovy, Burianovy a Alenku Fejtovu


18.00

Středa 22. 5. 2019

Mše sv. za živé a zemřelé obyvatele a zaměstnance domova bez zámku


18.00

Pátek 24. 5. 2019

Mše sv. za zemřelé rodiče Jelínkovy, dceru Marii, Jana Venhodu, Eduarda Ryšavého a duše v očistci


18.00

Sobota 25. 5. 2019

VÍCENICE


18.00

Neděle 26. 5. 2019

6. neděle velikonoční

Mše sv. za rodinu Krškovu, Všetečkovu a Žákovu, za Boží ochranu pro živou rodinu


SEDLEC


9.00
11.00