Pořad bohoslužeb 28. 5. - 4. 6. 2023

Neděle 28. 5.  2023 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - PRVNÍ SVATÉ PŘJÍMÁNÍ

Mše sv. na úmysl dárce


SEDLEC


9.00


11.00

Úterý 30. 5. 2023

Mše sv. za bratra, rodiče, manžela, zemřelého zetě a ochranu Panny Marie pro celou rodinu


18.00

Středa 31. 5. 2023 - Svátek Navštívení Panny Marie

Mše sv. na poděkování Bohu za všechna přijatá dobrodiní


18.00

Pátek 2. 6. 2023 - První pátek v měsíci

Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Chaloupkovu, Dobrovolných, Slezákovu a kněze


18.00

Sobota 3. 6. 2023 - Mariánská sobota

Mše sv.


8.00

Neděle 4. 6. 2023

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Mše sv. za Jiřího Stohra, rodinu Nikodýmovu a syna a požehnání pro živou rodinu


NALOUČANY


9.0011.00