Životopisy svatých a svátky církevního roku

LEDEN

02.03.2010 23:05
  1. 1. Matka Boží, Panna Maria Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?...

ÚNOR

02.03.2010 23:07
  1. 2. Jindřich Morse kněz, mučedník, patron Anglie zemřel: 1645 Pocházel z východní Anglie. V době studia práv konvertoval a v Římě se stal knězem. Jako misionář opakovaně působil v Anglii, odkud byl 3x vypovězen. Mimořádně obětavě tam pomáhal v době moru. Nakonec byl popraven za...

BŘEZEN

02.03.2010 23:09
  1. 3. Suibert narozen: kolem r. 647 zemřel 1. března 713 Byl Anglosas a stal se benediktinským mnichem a žákem sv. Egberta. Ten jej s Villibrordem a dalšími deseti připravil na misijní činnost u Frísů. V roce 690 odpluli do Fríska mezi pohany a mnoho jich obrátili na křesťanství. Při...

DUBEN

01.04.2010 22:20
1. 4. Hugo z Grenoblu biskup narozen: 1053 v Chậteauneuf-d´- Isère, Francie zemřel: 1. dubna 1132 v Grenoblu, Francie patron Grenoblu; proti bolestem hlavy Již za dva roky po své smrti 1. dubna 1132 byl svatořečen jeden z nejdéle úřadujících biskupů všech dob: Hugo z Grenoblu, 52 let...

KVĚTEN

12.05.2010 15:05
1. 5. Josef Dělník snoubenec Panny Marie Také 1. května vzpomíná katolická církev na Josefa, snoubence Panny Marie. Jeho hlavní svátek je ovšem 19. března. Papež Pius XII. zavedl 1. května 1955 svátek Josefa Dělníka pro celou církev. Důvodem bylo, aby 1. květen dostal křesťanské posvěcení a už...

ČERVEN

12.05.2010 15:06
1. 6. Justin filozof, mučedník narozen: ve 2. století ve Flavia Neapolis, dnes Nablus, Jordánsko zemřel: kolem r. 165 v Římě, Itálie patron filozofů V Malé Asii se učil filosofii. Životní moudrost hledal v nauce stoiků, Aristotela, Pythagora, Platóna a na mysli mu tanuly otázky: Co je má duše?...

ČERVENEC

14.07.2010 22:06
1. 7. Theobald řeholník, poustevník, ECMC narozen: kolem r. 1017 v Provins, Francie zemřel: 8. prosince 1247 patron Provins, sedláků, vinařů, obuvníků; proti horečce, dně, očním chorobám, suchému kašli; proti neplodnosti; proti pocitům strachu Narodil se ve šlechtické rodině Boucharda de...

SRPEN

14.07.2010 22:09
1. 8. Alfons Maria di Liguori zakladatel řádu, biskup, učitel církve CSsR narozen: 27. září 1696 v Marinelle u Neapole, Itálie zemřel: 1. srpna 1787 v Noceře dei Pagani u Neapole patron zpovědníků; profesorů morálky Pocházel z Marianelle, z neapolské šlechtické rodiny. Již v 16ti letech...

ZÁŘÍ

14.07.2010 22:12
1. 9. Jiljí poustevník OSB narozen: v 7. století v Athénách (?), Řecko zemřel: 1. září 720 v St-Gilles, Francie patron: Korutan a Štýrska, Norimberka, Brunšvicka, Toulouse, Štýrského Hradce a Edinbourghu; myslivců, pastevců, koňských handlířů; trosečníků; lučišníků; žebráků;...

ŘÍJEN

09.10.2010 22:26
  1. 10. Terezie z Lisieux (od Dítěte Ježíše) řeholnice, mystička OCD narozena: 2. dubna 1873 v Alencomu, Francie zemřela: 30. září 1897 v Lisieux, Francie patronka Francie (1944); misií; karmelitek Velká řeholnice a mystička Terezie z Lisiex je nazývána „Malou svatou...

LISTOPAD

09.10.2010 22:28
  1. 11. Slavnost Všech svatých Slavnost Všech svatých vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům 13.5.609.  Avšak křesťanský Východ slavil společný svátek všech mučedníků již od 4....

PROSINEC

26.12.2010 21:14
1. 12. Edmund Kampián řeholník, kněz, mučedník TJ narozen: 25. ledna 1540 v Londýně, Anglie zemřel: 1. prosince 1581 v Tyburnu u Londýna Narodil se 25. ledna 1540 v Londýně. Už na studiích v oxfordské koleji vynikal řečnickým nadáním a dosáhl hodnosti mistra svobodných umění. Jako...