Vítejte na oficiálních stránkách římskokatolické farnosti Náměšť nad Oslavou

Farnost je prostor, kde věřící spolu žijí a shromažďují se. Nemusí jít o uzavřené území, jako tomu bylo dříve, kdy každý patřil do určité farnosti podle místa svého bydliště vždy a všude, ale bude to platit ve většině případů i nadále. Ať tak či tak by každý měl někam patřit. Věřící, který nemá žádný okruh lidí, kteří s ním sdílejí víru, a který nemá „svůj“ kostel a „svého“ kněze, těžko bude mít živé vědomí církve. Termín „farnost“ bude označením pro duchovní prostor, kde věřící vytvářejí společenství svého druhu, jsou osobou kněze zapojeni do hierarchické struktury církve a alespoň do určité míry žijí společný osobní i náboženský život.

(Jaromír Neugebauer)

Biskup Konzbul: Volná místa v seminárních lavicích?

Červen je měsícem jáhenských a kněžských svěcení, obdobím, kdy do farností přicházejí novosvěcenci, aby nabídli Bohu svá obdarování ve službě druhým. Přinášíme tematické zamyšlení brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula, který má při České biskupské konferenci na starosti pastoraci povolání.

„Před několika dny jsem na pozvání otce rektora navštívil Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Na bohoslužbě jsem si při pohledu na převládající prázdná místa v lavicích seminární kaple palčivě uvědomil, jak ubývá těch, kteří se připravují ke kněžské službě. Také mne napadlo, že ti, co v nich sedět měli, se asi někde zapomněli. Na mysl tak jasně doléhá otázka, proč naše semináře zejí prázdnotou, proč se počet vysvěcených kněží v jednotlivých diecézích stále snižuje? Tato skutečnost je bezesporu důležitým znamením, které lze ovšem rozmanitě interpretovat.

Můžeme dojít alibisticky k závěru, že kněží není potřeba, a proto je Bůh přestal povolávat. To by se dalo vyložit, jako že vše je v naprostém pořádku. Nebo naopak jako ostré varování ze strany Boží. Další předpoklad by nás mohl přivést k názoru, který stojí v Jakubově listu: „Prosíte, a nic nedostáváte, protože prosíte špatně …“(Jk 4,3) To by svádělo k tomu, že je třeba změnit techniku a intenzitu modlení a nasadit nějaké modlitby „silnějšího kalibru“, aby se tak naplnila míra modliteb, kterou Bůh vyžaduje. Třetí vysvětlení pak připouští skutečnost, že církev nedokáže povolané dostatečně motivovat a povolání v nich probudit k životu. To jsou možná právě ti, na něž žalují prázdná místa v seminárních lavicích. I na tom může něco být. Otázkou zůstává, co s tím lze dělat.

Možná nám pomůže výrok anglického spisovatele G. K. Chestertona, který říká: „Opravdová spokojenost je jako práce v zemědělství. Je to úžasná schopnost vytěžit z každé situace všechno dobré. Je to velmi namáhavé a velmi vzácné.“ Pokud je v Božím plánu, aby bylo méně kněží, pak je to výzva pro věřící, aby začali v síle své víry konat to, co dosud nekonali, aby se více zapojili ve službě a pomoci farnostem a společenstvím, ve kterých svoji víru prožívají. To již pochopili v mnohých farnostech, kam kněz řadu let pouze dojíždí.

Pokud se modlíme za duchovní povolání, znamená to v první řadě, že se to netýká jen nějakých hypotetických jedinců, ale že se toto povolání může týkat i nás samotných. Každý zemědělec musí být vynalézavý, aby měl výnosy, nesmí lenošit ani zlenivět. Totéž platí také o modlitbě a o církvi. Proto se modleme i za ty, kteří již svoje kněžské povolání žijí, aby se stali pro druhé příkladem, který táhne. Kromě modliteb je také dobré kněze ve farnosti podpořit a někdy i s láskou upozornit, že je třeba to či ono změnit. Nikdy bychom ale neměli zapomenout, že povolání je primárně věcí Boží, na které se my pouze podílíme.“

 

Aktuálně

Pozvánka na přednášku o Marii Restitutě Kafkové

Srdečně vás zveme na přednášku P. Pavla Hověze o blahoslavené Marii Restitutě Kafkové, která se bude konat v pátek 19. 2. v 18.45 (po mši svaté) na faře v Náměšti. Krátký životopis Marie Restituty najdete ZDE

Pozvánka na postní duchovní obnovu v Rosicích 20. 2. 2016 - přednáška Katky Lachmanové

Pozvánku s programem najdete po otevření tohoto článku ZDE na tomto odkazu

Pozvánka na Světové setkání mládeže s papežem v Krakově

Je určeno mladým lidem z celého světa, kteří se chtějí setkat a něco společně prožít. Doporučený věk je od 16 let. Datum setkání je 20. - 25. července 2016 - Dny v diecézi, 25. - 31. července 2016 - Světový den mládeže v Krakově.Cena, kterou budeme za setkání platit, je dotovaná Českou biskupskou konferencí a celostátní sbírkou, kteráproběhne v kostelích. Zahrnuje: dopravu autobusem (při společné dopravě), balíček poutníka (nocleh, strava, doprava po Krakově) a fond solidarity (10 Eur). Účast na programu se společnou dopravou: Dotovaná cena včetně Dnů v diecézi je stanovena na 5800 Kč (reálné náklady 7640 Kč). Dotovaná cena pouze pobytu v Krakově 5400 Kč (reálné náklady 6330 Kč). Tyto ceny platí...

Příprava snoubenců na manželství aneb večery pro snoubence

Pozvánku najdete ZDE.Bližší informace a kriteria večerního kurzu ZDE.

Betlémské světlo

Při příležitosti převzetí Betlémského světla se uskuteční ekumenická bohoslužba ve Vídni v sobotu 12.12. 2015 v katolickém kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz. Betlémské světlo dopraví do České republiky skauti z Brna a v neděli 13.12. ho při mši sv. v katedrále sv. Petra a Pavla v 9 hodin předají do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. V sobotu 19.12. 2015 bude za spolupráce skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky do dalších míst České republiky. Do Náměště Betlémské světlo skatuti přivezou v sobotu 19. prosince 2015 rychlíkem R 688 Rožmberk v 8:05 h.Motto letošního ročníku Betlémského světla zní "Pokoj ve mně - pokoj s tebou".

Společné tvoření adventních věnců a vánočních výzdob

Milé dámy (i pánové) přijďte na společné tvoření adventních věnců a vánočních výzdob, aby naše domovy zavoněly čerstvým chvojím. Kdy: v neděli 22. listopadu od 14 hodin Kde: náměšťská fara - špýchar Co bude připraveno: různé chvojí a hloží, pracovní nástroje, podklady na věnce, ozdoby, svíčky, stuhy a dobré rady celého výrobního kolektivu, teplé občerstvení Cena: se bude odvíjet od množství věcí, které použijete na svůj věnec, a které byly předtím zakoupeny v obchodě (takže pokud si třeba přinesete vlastní podklad a svíčky, tak 0 Kč) Co si přinést s sebou: vřele doporučujeme pracovní rukavice pokud máte, přineste vlastní zahradnické nůžky, podklad pro věnec nebo silikonovou tavnou pistoli a pokud již máte představu,...

Příprava na biřmování

Od konce září 2015 začne v Náměšti po 5 letech společná příprava na svátost biřmování. Biřmování je svátost, kterou by měl přijmout každý pokřtěný, aby se posílil ve svém spojení s Kristem a církví a obdržel sílu Ducha Svatého ke svědectví o víře. Na přípravu se mohou přihlásit maldí od 16 let nebo dospělí, kteří ještě tuto svátost nepřijali. Příprava bude probíhat 1 rok. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.

<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11

INFORMACE

 

OHLÁŠKY 

  • V úterý 19.6. bude v kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou po večerní mši sv.,která bude v 18:00, setkání s akademickým sochařem Petrem Váňou. Téma bude Mariánský sloup v Praze.

Anketa

???

? (1)
50%

?? (1)
50%

Celkový počet hlasů: 2

Kanonizační řízení služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly 

Životopisy, kanonizaační proces, dopisy z cely smrti a ostatní informace najdete ZDE

SPOLČO – je určené pro všechny děti, které se rádi baví. Setkání bývá 2. a 4. sobotu v měsíci od 15:00 na faře v Náměšti nad Oslavou. Kontakt: Martina Tomášová e-mail: tomasova511@seznam.cz