Vítejte na oficiálních stránkách římskokatolické farnosti Náměšť nad Oslavou

Farnost je prostor, kde věřící spolu žijí a shromažďují se. Nemusí jít o uzavřené území, jako tomu bylo dříve, kdy každý patřil do určité farnosti podle místa svého bydliště vždy a všude, ale bude to platit ve většině případů i nadále. Ať tak či tak by každý měl někam patřit. Věřící, který nemá žádný okruh lidí, kteří s ním sdílejí víru, a který nemá „svůj“ kostel a „svého“ kněze, těžko bude mít živé vědomí církve. Termín „farnost“ bude označením pro duchovní prostor, kde věřící vytvářejí společenství svého druhu, jsou osobou kněze zapojeni do hierarchické struktury církve a alespoň do určité míry žijí společný osobní i náboženský život.

(Jaromír Neugebauer)

Pouť do Prahy na podporu Mariánského sloupu

Sobota 12. 5. 2018

Bližší informace k zájezdu do Prahy budou zveřejněny v nejbližší době.
Zde je možné shlédnout rozhovor s akademickým sochařem Petrem Váňou

Žádost o pomoc formou zaslání hlasu na záchranu varhan v kostele v Jeníkově.

Srdečně zdravím z redakce časopisu Milujte se! z fary z Vranova nad Dyjí.
Rád bych poprosil o drobnou pomoc, která by nám ale mohla být velmi užitečná.
Možná tušíte, že jsme si s FATYMem Vranov nad Dyjí už před 19 lety „adoptovali“ nejmrtvější farnost v naší zemi Jeníkov u Duchova. Postupně se věnujeme duchovní i materiální obnově farnosti a nyní máme šanci získat finanční prostředky na další etapu opravy zdevastovaných varhan v kostele v Jeníkově.
Potřebujeme však k tomu Vaši pomoc ve formě zaslání hlasu. Více informací najdete na https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=prosba-pomozte-vyhrat-podporu-na-opravu-varhan-v-jenikove&cisloclanku=2018040081
Budeme vděčni za Vaše hlasy i za rozšíření informace mezi další, kteří by nám mohli hlas poslat.
S vděčností posílám požehnání.
P. Marek Dunda, koordinátor časopisu Milujte se!

Rekonstrukce elektroinstalace a následná výmalba interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou

Týden před Velikonocemi skončila generální rekonstrukce elektroinstalace v kostele sv. Jana Křtitele, která probíhala téměř čtyři měsíce. V rámci těchto prací byl pořízen mj. i nový elektronický řídící systém pro ovládání kostelních zvonů a jejich režimu zvonění.

Aktuálně probíhají vyjednávání s památkáři v návaznosti na provedený průzkum historických výmaleb v kostele a odsouhlasení stanoviska památkářů k nové výmalbě, která by měla být logickým pokračováním prací v interiéru kostela. Zda a v jakém rozsahu dojde už v letošním roce k výmalně interiéru kostela bude také výrazně záležet na finančních možnostech  farnosti.

Za všechny vaše příspěvky a finanční dary Pán Bůh zaplať!

Aktuálně

Pozvánka na postní duchovní obnovu v Rosicích 20. 2. 2016 - přednáška Katky Lachmanové

Pozvánku s programem najdete po otevření tohoto článku ZDE na tomto odkazu

Pozvánka na Světové setkání mládeže s papežem v Krakově

Je určeno mladým lidem z celého světa, kteří se chtějí setkat a něco společně prožít. Doporučený věk je od 16 let. Datum setkání je 20. - 25. července 2016 - Dny v diecézi, 25. - 31. července 2016 - Světový den mládeže v Krakově.Cena, kterou budeme za setkání platit, je dotovaná Českou biskupskou konferencí a celostátní sbírkou, kteráproběhne v kostelích. Zahrnuje: dopravu autobusem (při společné dopravě), balíček poutníka (nocleh, strava, doprava po Krakově) a fond solidarity (10 Eur). Účast na programu se společnou dopravou: Dotovaná cena včetně Dnů v diecézi je stanovena na 5800 Kč (reálné náklady 7640 Kč). Dotovaná cena pouze pobytu v Krakově 5400 Kč (reálné náklady 6330 Kč). Tyto ceny platí...

Příprava snoubenců na manželství aneb večery pro snoubence

Pozvánku najdete ZDE.Bližší informace a kriteria večerního kurzu ZDE.

Betlémské světlo

Při příležitosti převzetí Betlémského světla se uskuteční ekumenická bohoslužba ve Vídni v sobotu 12.12. 2015 v katolickém kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz. Betlémské světlo dopraví do České republiky skauti z Brna a v neděli 13.12. ho při mši sv. v katedrále sv. Petra a Pavla v 9 hodin předají do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. V sobotu 19.12. 2015 bude za spolupráce skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky do dalších míst České republiky. Do Náměště Betlémské světlo skatuti přivezou v sobotu 19. prosince 2015 rychlíkem R 688 Rožmberk v 8:05 h.Motto letošního ročníku Betlémského světla zní "Pokoj ve mně - pokoj s tebou".

Společné tvoření adventních věnců a vánočních výzdob

Milé dámy (i pánové) přijďte na společné tvoření adventních věnců a vánočních výzdob, aby naše domovy zavoněly čerstvým chvojím. Kdy: v neděli 22. listopadu od 14 hodin Kde: náměšťská fara - špýchar Co bude připraveno: různé chvojí a hloží, pracovní nástroje, podklady na věnce, ozdoby, svíčky, stuhy a dobré rady celého výrobního kolektivu, teplé občerstvení Cena: se bude odvíjet od množství věcí, které použijete na svůj věnec, a které byly předtím zakoupeny v obchodě (takže pokud si třeba přinesete vlastní podklad a svíčky, tak 0 Kč) Co si přinést s sebou: vřele doporučujeme pracovní rukavice pokud máte, přineste vlastní zahradnické nůžky, podklad pro věnec nebo silikonovou tavnou pistoli a pokud již máte představu,...

Příprava na biřmování

Od konce září 2015 začne v Náměšti po 5 letech společná příprava na svátost biřmování. Biřmování je svátost, kterou by měl přijmout každý pokřtěný, aby se posílil ve svém spojení s Kristem a církví a obdržel sílu Ducha Svatého ke svědectví o víře. Na přípravu se mohou přihlásit maldí od 16 let nebo dospělí, kteří ještě tuto svátost nepřijali. Příprava bude probíhat 1 rok. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.

<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Anketa

??

? (0)
0%

?? (0)
0%

Celkový počet hlasů: 0

Kanonizační řízení služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly 

Životopisy, kanonizaační proces, dopisy z cely smrti a ostatní informace najdete ZDE

SPOLČO – je určené pro všechny děti, které se rádi baví. Setkání bývá 2. a 4. sobotu v měsíci od 15:00 na faře v Náměšti nad Oslavou. Kontakt: Martina Tomášová e-mail: tomasova511@seznam.cz