Tábory pro děti

TÁBOR U RYBNÍKA MRZATCE (prázdniny 2009)

 

Už je to tak……… Ještě před pár lety jsme jezdili na tábor jako děti a dnes máme za úkol pro ně tvořit program a dohlížet na ně.

 

Ještě s dalšími vedoucími (Vlasta Melkes, Honza Kovář, Petr Horký) jsme se 29. července sešli v tábořišti nedaleko městečka Mrákotín. Tábořiště se nachází v krásné krajině u rybníka Dolní Mrzatec, který nám byl k dispozici spolu s kánoemi. Nocleh nám poskytly chatky, stany a indiánské týpí, ve kterém spali vedoucí.

Sešlo se 29 dítek různého věku (od 6 do 18 let). Celý tábor se odehrával v duchu středověkých rytířů, kteří chtěli zvítězit nad Zlem. Děti utvořily 6 skupinek po 4-5 lidech. K soutěžení na ně čekaly různé typy her – ať už běhací, kde byla potřebná spolupráce v kolektivu, odpočinkové hry u kterých bylo třeba přemýšlet, tak i hry sloužící k pobavení všech. Jako překvapení na děti čekaly noční hry a stezka odvahy. Sluníčko nám v průběhu celého tábora přálo, a proto se mohly děti za dozoru vedoucích koupat v rybníku a projet na kánoích.  

Poslední den tábora se muselo vrátit celé tábořiště do původní podoby, rozdaly se ceny za snahu při soutěžích a obálky se vzkazy. A jelo se domů……. Ač se nikomu nechtělo, nešlo to změnit…

Doufáme, že se tábor dětem líbil a těšíme se, že příští rok pojedou opět. My vedoucí jsme si to užili a přijeli domů nadšeni z práce s dětmi. Rozzářené dětské tváře nám v průběhu celého tábora byly dokonalou odměnou.

Poděkování patří rodičům za to, že děti pustili a za ochotu pomoci nám s dopravou do tábořiště. Ovšem největší poděkování, jak jistě všichni víme, patří Pánu Bohu za ochranu a za to, že nás vede po svých cestách.  

 

Maruška Kočí, Lenka Kopuletá, Katka Hrubá