Noc kostelů

Noc kostelů 2010

 

Noc plná lehkosti, nenucenosti, citlivosti a hloubky

 

Letos poprvé se v Náměšti nad Oslavou otevřou skryté prostory sakrálních staveb a to v rámci projektu Noc kostelu.

Záštitu nad tímto projektem převzal starosta města Náměšťě nad Oslavou Vladimír Měrka.

 

Noc kostelu 2010 navazuje na stejnou akci, která se každoročně koná v zahraničních metropolích jako je Vídeň, Hamburg či Kolín nad Rýnem. V loňském roce se akce již konala i v některých městech ČR. Letos se k mnoha dalším městům připojí i Náměšť nad Oslavou, která se může pyšnit bohatou historií a kulturou. Je to příležitost pro každého, kdo by chtěl vstoupit do prostorů, které za staletí mohou stále něco nabízet. V Náměšti nad Oslavou se brány návštěvníkům otevřou v kostele sv. Jana Křtitele s přilehlou farní budovou, kde bude od 18:00 do 00:00 probíhat zajímavý program. Otevřena bude také kaple sv. Anny ve Špitálku a zámecká kaple sv. Václava, kde budou ve stejném čase probíhat komentované prohlídky. Návštěvníci Noci kostelů si budou moci prohlédnout běžně nepřístupná místa v kostele, farní budovu či věž kostela, shlédnout výstavu liturgických předmětů, ornátů a knih, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek, přednášek, diskuze a všech dalších programů, které budou probíhat. Svůj prostor zde najdou i děti, pro které je připraveno pásmo her a soutěží.

Je to pozvání pro všechny, kteří chtějí navštívit posvátná místa, která svou historií, uměleckým ztvárněním ale i součastným životem vytvářejí důležitá centra duchovního života a kultury. Nejsou to jen kamenné stavby bez života, bez „světla“. Jsou to hlavně místa setkání, přátelství, porozumění. Místa plná života a všeho toho tajemného co člověka přesahuje. Lidé zde přicházejí, aby se zde radovali z narození dítěte, mladí lidé si zde slibují lásku, úctu a věrnost a všichni se zde naposledy loučíme z těmi, které jsme měli rádi. Jsou to místa ztišení, hledání, a naděje. Nebojte se a v pátek 28. května  2010 vstupte do prostorů, do kterých možná nemáte odvahu vstoupit. I když to bude poprvé v životě či podruhé v roce.

Tato noc je i pro Vás, co jste pravidelní návštěvníci bohoslužeb, neboť právě Vy jste to světlo, které sakrálnímu prostoru dává život. Je na nás abychom těm, kteří zde budou poprvé zprostředkovali pozitivní zkušenost v souvislosti s církví a křesťanstvím a to tím, že oslovíme, nabídneme ale nevnutíme.

 

Více na webu: www.nockostelu.cz

 

Pevně věříme, že si každý odnese z této noci do svého života alespoň trochu radosti, povzbuzení a pokoje.

 

Pořádá Římskokatolická farnost sv. Jana Křtitele ve spolupráci s městem Náměšť nad Oslavou

 

Otevřené dveře kostelů zde budou pro každého

 

Noc kostelů 2010

 Program Noci kostelů v Náměšti nad Oslavou – Pátek 28. květen od 17:00 - 00:00 

Kostel sv. Jana Křtitele

17:00     Missa solemnis

Mši svatou slouží P.Mgr. Jan Nekuda. Od 16:30 je možnost se zúčastnit modlitby růžence.

17:45     Campanae

Zaposlouchejme se do zvuku kostelních zvonů zahajujících svým hlasem Noc kostelů 2010.

18:00     Principio

Úvodní slovo P. Jana Nekudy. Povídání o urbanistickém vývoji náměstí - starosta města Vladimír Měrka

18:30     Probatio I

Komentovaná prohlídka kostela

19:00     Dissertatio

Pojednání o sakrální architektuře a jejím duchovním rozměru. ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D.

20:00     Probatio II

Komentovaná prohlídka kostela

20:30     Vox populi

Otevřená diskuze na téma: Proč Bůh dopouští zlo? řídí ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D.

21:00     Cantilatio

Koncert Chrámového souboru JA.S pod vedením Ing. Jaromíra Hlaváče           

22:00     Probatio III

Noční komentovaná prohlídka kostela

22:30     Salutatio

Audiovizuální pásmo s projekcí dokumentu o návštěvě Benedikta XVI. v ČR

23:00     Organ

Varhanní improvizace při svíčkách. Na varhany hraje Marek Buš

23:45     Silentium

Nechme na sebe působit tichou atmosféru nočního chrámu - možnost ztišení a meditace 

00:00     Finitus

Ukončení programu společnou modlitbou za naše město

 

Doprovodný program:

 Turris
Možnost prohlídky kostelní věže, rubu klenby chrámové lodě a krovu střechy kostela.

Expositio, Recreatio
V budově fary je pro návštěvníky akce zajištěno občerstvení. V rámci prohlídky fary je připravena výstava současných i historických liturgických předmětů, knih a oděvů.

Scriptura
Po celou noc je na označeném místě možnost zúčastnit se ručního přepisování bible

Colloquium
Po čas celého večera je v kostele přítomen kněz P.Jan Nekuda. Je k dispozici k osobnímu rozhovoru.

Liberi
Pro děti je v rámci doprovodného programu připraveno pásmo her a soutěží.

 

Kaple sv. Václava - Státní zámek Náměšť nad Oslavou
Možnost komentované prohlídky zámecké kaple

Kaple sv. Anny ve Špitálku
Možnost komentované prohlídky kaple