IX. Farní společenský taneční večer 2013

Společenský večer v pátek 25. ledna 2013 ve Zňátkách, pořádaný farností Náměšť nad Oslavou, byl vskutku bohulibý večírek. Na první pohled by se zdálo, že to byl zkrátka obyčejný ples. Ale na ten druhý… To se ukáže, že celou akci nachystali a dobrovolnicky zajistili sami farníci. Bohatou tombolu umožnila štědrost místních obchodníků i soukromých dárců. Podnik podpořili platící účastníci i ti, kdo si koupili lístek, ač věděli, že se z jakéhokoli důvodu nebudou moci zúčastnit – a byli tak duchem s námi i s těmi, pro koho byl určen výtěžek plesu. A to jsou studenti bohosloví v Ugandě.

Ačoli se jednalo o akci farní a charitativní k tomu, dostavily se mnohé rozpustilosti a odlehčení jak se ostatně sluší a patří. Půlnoční překvapení připravily Bety a Lenka, když vyměnily plesové róby za něco všednějšího a vystřhly výstup dvou herdegbabek čekajících na zpožděný vlak. Ani se nemusely moc přetvařovat, že? Autentická červená čepice pana výpravčího už sál neopustila, nýbrž mnoha tančícím párům posloužila jako zajímavý doplněk. Možná by se motiv netradičních pokrývek hlavy dal příště dále rozvinout. Stejně jako přítomné náznaky „bio“ kvality plesu: bio víno, bio hlavní cena tomboly (divočák), kamna na biomasu v hlavním sále… Rozsévač je snad dostatečně „bio“, i když by mohl být případně přejmenován na „Semeniště“.

Díky patří nejen organizátorům, ale i všem přítomným. Že parket nezel prázdnotou, nýbrž stal se místem setkávání několika generací, a to zase jinak, než je tomu zvykem v chrámové lodi. Že se vypila celá ta naražená bečka piva. Že se nepokazila nálada ani těm, kdo v tombole nic nevyhráli, ani tomu výherci celkem pěti kalendářů. Že se pořád ještě vyplatí pokusit se o něco opravdového (a má to smysl).  

 

Celkový výtěžek z letošního plesu činí 20.202,- Kč. Z toho bude 8.500,- Kč věnováno na podporu studie bohoslovce z Ugandy, zbytek (11.702,- Kč) bude určen na potřeby farnosti, zvláště na opravu náměšťské fary.

 VIII. Farní společenský taneční večer 2012

Je začátek kalendářního roku a plesová sezóba je v plném proudu. Ani naše farnosti nezůstaly pozadu a uspořádaly již osmý taneční večer, který se již tradičně pořádal v Kulturním domě ve Zňátkách. I když se konal v pátek 20. ledna, přišlo se pobavit a zatancovat více než 120 návštěvníků.

Celý večer nás výtečně bavila hudební skupina Živel z Blanska včele s vynikajícím kapelníkem Martinem Hasoňem. Věřím, že i všichni co si koupili los do tomboly nebyli zklamáni. Vždyť více než 240 cen zaručovalo, že si každý domů něco na památku odnese.

Výtěžek z plesu bude použit na sponzorování studia adoptovaného bohoslovce v Ugandě a na financování dalších projektů Papežského misijního díla. K tomuto výtěžku jste přispěli vy všichni, co jste si zakoupili vstupenky, věnovali dary do tomboly nebo si koupili losy do tomboly a také vy, kteří jste si zakoupili občerstvení. Vám všem patří velký dík!

Takže za rok ve Zňátkách nashledanou.

VII. Farní společenský taneční večer 2011

Již posedmé uspořádala naše farnost v kulturním domě ve Zňátkách Farní společenský taneční večer. Téměř všichni farníci o tomto večeru mluví jako o plese. A není divu, vždyť naše kulturní zážitky letos poprvé byly obohaceny o dvě skupiny mladých tanečníků z Březníka. Provedly předtančení s několika dalšími tanečními vstupy. Bylo to zkrátka jak na správném plese.

Celým večerem nás provázela hudební skupina Živel s kapelníkem Martinem Hasoněm, varhaníkem ve Sloupu. Martin svým úsměvným a nevtíravým humorem, vhodnými skladbami pro všechny věkové kategorie ovládl náladu všech 170 účastníků plesu. Všechny tyto postřehy si znovu můžete oživit v souboru fotografií na internetových stránkách hudební skupiny Živel / www.hudbazivel.cz./.

Bohatá tombola (téměř 200cen), umožňovala, aby si každý účastník večera odnesl nějakou výhru.

Výtěžek z plesu je díky prozatím nejvyšší návštěvnosti také nejvyšší a činí 27.000,- Kč. Díky Vaší štědrosti tak budeme moci dále přispívat na studie našeho adoptivního bohoslovce Mukasa Josepha z Ugandy, který úspěšně pokračuje ve svém studiu v rámci své přípravy ke kněžské službě.

K tomuto velkému zisku jste přispěli vy všichni, kteří jste si zakoupili vstupenky, věnovali dary do tomboly, nebo kteří jste si na plese koupili občerstvení. Vám všem patří velký dík!!!

Věříme, že kdo se přišel pobavit, zatancovat a popovídat s přáteli, a tak podpořit dobré dílo, byl opravdu spokojen. Vyjadřují to i slova některých odcházejících:“Dá-li Pán, za rok přijdeme zas!“

                                                                    

A protože účast bylo hojná a řada z vás se již těší na příště, tak vám můžeme prozradit, že VIII. Farní společenský taneční večer se uskuteční v pátek 20. ledna 2012. A novinkou v příštím roce bude, že v sobotu 21. ledna 2012 v odpoledních hodinách uspořádáme pro děti Dětský maškarní karneval. Takže je na co se těšit!

VI. Farní společenský taneční večer 2010

V pátek 29. ledna 2010 proběhl v naší farnosti již VI. Farní společenský taneční večer ve Zňátkách. Celý večer nás výtečně bavila hudební skupina Živel v čele s vynikajícím hudebníkem, zpěvákem a bavičem Martinem Hasoněm. Do krásně vyzdobeného tanečního sálu se přišlo pobavit a zatancovat 120 farníků a skoro všichni si domů odnášeli něco z bohaté tomboly.

Výtěžek z plesu je 24.172,-Kč, který bude použit již tradičně na sponzorování adoptovaného bohoslovce Mukasa Josepha Balikuddembe v Ugandě.

K této částce jste přispěli vy všichni, kteří jste si zakoupili vstupenky, věnovali dary do tomboly a nebo si koupili lístky do tomboly, a také vy, kteří jste si zakoupili občerstvení.

Všem Vám patří velký dík!!

No, a kdo se už nemůže dočkat, tak příští již VII. Farní společenský taneční večer bude v pátek 28. ledna 2011. Už teď jste všichni srdečně zváni. Takže zase za rok, na tanečním parketu ve Zňátkách, nashledanou.

V. Farní společenský taneční večer 2009

Již popáté uspořádala naše farnost společenský taneční večer v kulturním domě ve Zňátkách. I když tato akce nemá bohatou tradici, přesto se mezi námi těší velké oblibě. Vždyť se nás sešla více než stovka. A to je ten správný počet, aby se v nově opraveném sále dobře tancovalo a u stolů prima vyprávělo. Do příjemné atmosféry nás uvedla hudební skupina ŹIVEL s kapelníkem Martinem Hasoněm, zpěvačkou a profesionálním saxafonistou
Pepinem. Martin svým úsměvným a nevtíravým humorem, vhodnými skladbami pro všechny ročníky tanečníků a kvalitní muzikou, ovládl náladu celého sálu. Všechny tyto postřehy si můžeme oživit v souboru fotografií na internetových stránkách hudební skupiny ŽIVEL (www.hudbazivel.cz). Také nás velice potěšilo, že zde s námi byl náš duchovní správce P. Jan Nekuda, který si zopakoval svoje taneční kreace. Krátce před půlnocí došlo k vyhlašování cen tomboly. Bylo jich téměř 130 a moderátorka Lenka se svými kolegyněmi Martinou a Martou měly více jak hodinu plné ruce práce. Na společenském večeru není tanec podmínkou, chceme se sblížit jako farní společenství, více se poznat a prožít společně nejen duchovní prožitky, ale i radostné a veselé pobavení mezi sebou.
Chceme poděkovat všem, kteří svou obětavou prací, dary do tomboly a finančními prostředky podpořili dobré dílo. Poděkování patří i lidem z okolních vesnic – Ocmanic, Naloučan, Vícenic, Sedlece, Hartvíkovic, Popůvek a Březníka, kteří přispěli penězi nebo si zakoupili vstupenky ze solidarity. Vždyť kdo z mála dává, dvakrát dává. Po celkovém sečtení příjmů a výdajů činí zisk 20.050 Kč. Naše farnosti tedy mohou dále sponzorovat studium bohoslovce z Ugandy, kterého si osvojily před třemi roky a zbytek výtěžku zaslat na papežské misijní dílo. K tomu daru ještě přidejme modlitbu, aby
ve studiu vytrval a v budoucnu se stal dobrým nástupcem Krista na zemi. Bůh mu žehnej!