Farní poutě

Naše farnost pořádá každý rok pravidelně nejméně dvě farní poutě, ale letos (2009) poprvé se někteří farníci spolu s otcem Janem vydali na pěší pouť o délce cca. 160 km k hrobu sv. Klementa Hofbauera do Vídně.