Farní den

V mnoha farnostech je farní den již po řadu let nedílnou součástí života farnosti, v jiných farnostech se tradice farních dnů teprve začíná. A co to je Farní den?

Farnost je vlastně jedna velká rodina, kde jsme my všichni její členové. A každá správná rodina se má jednou za čas sejít, pozvat své příbuzné a radovat se z toho, že je spolu.  A k tomu v rodině jménem Farnost slouží právě Farní den – sejít se, pobavit se, něco dobrého pojíst a popít a třeba si i zatancovat. Je to vlastně farní slavnost, a tedy slavnost nás všech. Den, kdy se můžeme sejít i jinak než při slavení mše svaté, případně při jiném duchovně zaměřeném setkání.

Zváni jsou všichni – i ti, kteří na bohoslužby běžně nechodí, i ti, kteří by se snad označili za nevěřící či jinak věřící než my. Naše setkání můžeme vnímat na více rovinách. Nejdříve snad docela obyčejně lidsky. Je přece lidově řečeno fajn, když se můžeme sejít beze spěchu, popovídat si, vidět se i s lidmi, se kterými se jinak nepotkáváme. Pro ty, kdo se cítí být v naší farnosti a obci tak trochu nezačlenění a nepřijatí, to může být příležitost k navázání nových kontaktů. Při tom je důležitá vstřícnost nás všech – nepřehlédněme někoho, kdo přišel snad s obavami a nejistotou, zda bude přijat. Další rovina už je „duchovnější“. Farní den nám připomíná, že jako věřící nejsme sami. Připomíná nám také, že víra nepatří jen do kostela. Svědčit o ní máme v rodinách, v práci, mezi nevěřícími... Dobře víme o svých chybách a nedostatcích. Přesto, a právě proto, buďme Pánu vděční za dar společenství farnosti, za to, že si můžeme lidsky i duchovně pomáhat.

A dále – máme se podívat ještě i dál, za hranice naší farnosti. Patříme do diecéze, patříme do světové církve. Letos nám tento pohled může a má být zvlášť blízký; za několik málo dnů přivítáme v naší diecézi papeže Benedikta. Mysleme na jeho návštěvu v modlitbě; naplánujme si čas tak, abychom se mohli – pokud to zdraví dovolí – setkání s papežem osobně zúčastnit...

Náš pohled na farnost nás může také povzbudit v naší snaze se více zapojit, začlenit do dění v naší farnosti – je proto mnoho příležitostí.

Na našich webových stránkách máme uveden citát od J. Neugebauera – „Farnost je prostor, kde věřící spolu žijí a shromažďují se.  Pojďme toto motto společně naplňovat a žít. Myslím, že blížící se farní den nám v tom může také pomoci.

Přeji nám všem radostné setkání

Fotky z 1. farního dne (13.9.2009) najdete ZDE (odkaz na web skupiny Živel, v rozbalovacím tlačítku na konci jejich stránky vyberte v rozbalovacím tlačítku fotogalerii akce - Náměšť nad Oslavou 13.9.2009)

Farní den

První farní den je za námi

09.10.2009 11:29
Druhou zářijovou neděli tedy 13. 9. 2009 se v naší farnosti uskutečnil první farní den. Ne všichni se ho mohli, ať už z jakýchkoliv důvodů, zúčastnit (a že mají opravdu velmi čeho litovat). Vše začalo slavnostní ranní mši svatou, při které se v obětním průvodu přinášely dary,...