Přehled plánovaných akcí ve farnosti v roce 2017

 
 

LEDEN

7. 1. Tříkrálový průvod městem

 

ÚNOR

10. 2. Farní společenský taneční večer

12. 2. Dětský maškarní karneval

20. 2. Adorační den farnosti Náměšť

23. 2. Adorační den farnosti Hartvíkovice

 

BŘEZEN

4. 3.  Zájezd po stopách našich otců... (Hustopeče u Brna a Moravský Krumlov)

DUBEN

8. 4. Diecézní setkání mládeže na Petrově

11. 4. Zájezd do Žďáru nad Sázavou na Pašijovou hru "Co se stalo s Ježíšem?"

18. - 21. 4. Úklid jarní přírody v rámci akce "Čistá Vysočina" (úklid kolem silnice Náměšť - Březník)

23. 4. Putování Od křížku - ke křížku (velikonoční pochod - start u kostela)

23. 4. "Žehnání sv. Marka" polím, lukám, zahradám...

23. 4. Pouť ke sv. Markovi ve Vícenicích

28. - 30. 4. Jarní víkendová výprava dětí do Hustopečí u Brna

 

KVĚTEN

14. 5. Maminkám k svátku - odpoledne nejen pro ženy

20. 5. Cykloturistický den Na-Bu-Ko

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému v Třesově

Pouť ve Zňátkách

oslava svátku Božího Těla

 

ČERVEN

11. 6. První svaté přijímání v Náměšti 

18. 6. První svaté přijímání v Hartvíkovicích

16. - 17. 6. Náměšťfest (11. ročník)

Pouť ke sv. Janu Křtiteli v Náměšti

Farní den v Náměšti

30. 6. Loučení se školnim rokem (s přespáním dětí do dalšího dne)

 

ČERVENEC - SRPEN

Pouť ke sv. Anně v Sedleci

3. - 6. 7. Přífarní tábor v Náměšti (pro děti na prvním stupni ZŠ)

Pouť ke sv. Anně v Náměšti

Pouť ke sv. Jakubovi v Naloučanech

19. - 25. 7. Farní tábor

tábor Motýlků v Heralticích

 

ZÁŘÍ

Pouť ke sv. Jiljí v Hartvíkovicích

Jablkobraní (výstava výpěstků z Náměště a okolí)

 

ŘÍJEN

22. 10. Misijní neděle - Misijní jarmark

LISTOPAD

 

PROSINEC

 

2. 12. Adventní věnečkování (ruční dílna - výroba adventních věnců)