Akce ve farnosti

Postupně na těchto stránkách doplňujeme informace k většinou pravidelně se opakujícím akcím naší farnosti. Aktuálně jsou doplněny akce:

Náměšťfest - v roce 2006 se zrodila myšlenka založit v Náměšti nový festival, festival křesťanské kultury, a tak vznikl Náměšťfest. Původně se jednolo o přehlídku chrámových sborů a během následujících let se festival odvážně rozkročill a kromě ryze amatérských uskupení zařadil do svého programu v letošním ročníku (2009) na zahájení legendu českých spirituálů skupinu Spirituál kvintet.  Následovala přehlídka dětských schol a skupin, vystoupily sbory z Vysočiny a postupně se přes folkovou hudbu přitvrzovalo až k folk-rocku (Vokativ), pop-rocku (N.D.E) až po white-rock (Michael). Náměšťfest trvá od pátku do neděle a každý zde může nalézt to, co ho nějak kulturně obohatí - ať již jsou to výtvarná , literární nebo hudební díla.

Farní poutě - naše farnost pořádá každý rok pravidelně nejméně dvě farní poutě, ale letos poprvé se někteří farníci spolu s otcem Janem vydali na pěší pouť o délce cca. 160 km k hrobu sv. Klementa Hofbauera do Vídně.

Farní den - farnost je vlastně jedna velká rodina, kde jsme my všichni její členové. A každá správná rodina se má jednou za čas sejít, pozvat své příbuzné a radovat se z toho, že je spolu.  A k tomu v rodině jménem Farnost slouží právě Farní den – sejít se, pobavit se, něco dobrého pojíst a popít a třeba si i zatancovat. Je to vlastně farní slavnost - slavnost nás všech. Den, kdy se můžeme sejít i jinak než při slavení mše svaté, případně při jiném duchovně zaměřeném setkání. A proto jsme se i v naší farnosti letos (2009) rozhodli uspořádat 1. farní den a podle ohlasů jsme přesvědčeni, že právě jsme začali tradici farních dnů.

Tábory pro děti - mládež ve farnosti připravuje na každé letní prázdniny tábor(y) pro děti. Farní tábory se již staly tradicí a Ti kteří ještě před 5 či 10 lety jeli na tábor jako děti, jsou již dnes vedoucí a dokonce ti úplně první vedoucí už mají své děti, které posílají na tyto tábory... Pravidelné tábory v naší farnosti začaly již hluboko před rokem 1989, kdy se jezdilo na tzv. "chaloupky". 

Vánoční besídka dětí - již desítky let na Hod Boží vánoční 25.12. ve 14 hodin se ve farním kostele koná vánoční besídka dětí. Kdysi v době totality to začalo recitování různých vánočních koled a básníček u jesliček od úplně nejmenších dětí, které sotva mluvili až po mládež. Postupem času se obsah besídky různě obměňoval a v posledních letech se hlavním programem besídky stává hraná scénka s vánočním motivem a po ní následuje vánoční pásmo dětské scholy Plamínky.

Průvod Tří Králů - našim městem prochází již několikátým rokem vždy před 6. lednem průvod Tří králů. Je to průvod lidu prostého a každým rokem se objeví vždy nové postavy a někdy i zvířata. Na náměstí je průvod přivítán starostou města a panem farářem. 

Fotografická soutěž - tato akce měla v letošním roce (2009) svou premiéru, ale vzhledem k tomu, s jakým nasazením se pustili mnozí farníci do fotografování, se už teď všichni těšíme na vyhlášení druhé fotografické soutěže v příštím roce. Když byly fotky vystaveny v kostele pro hodnocení od farní obce, mnoho z nás zalitovalo, že se také nezapojili do soutěže.

Jablkobraní - soutěžní výstava ovoce a zeleniny pěstitelů z Náměště a okolí. A navíc sotěž o nejlepší jablečný štrůdl. V roce 2009 proběhl 1. ročník, tak uvidíme, zda i tato akce získá svou tradici...

Alfakurz - krátký a praktický úvod do biblického křesťanství. V naší farnosti opakovaný po 2 letech