Vítejte na oficiálních stránkách římskokatolické farnosti Náměšť nad Oslavou

Farnost je prostor, kde věřící spolu žijí a shromažďují se. Nemusí jít o uzavřené území, jako tomu bylo dříve, kdy každý patřil do určité farnosti podle místa svého bydliště vždy a všude, ale bude to platit ve většině případů i nadále. Ať tak či tak by každý měl někam patřit. Věřící, který nemá žádný okruh lidí, kteří s ním sdílejí víru, a který nemá „svůj“ kostel a „svého“ kněze, těžko bude mít živé vědomí církve. Termín „farnost“ bude označením pro duchovní prostor, kde věřící vytvářejí společenství svého druhu, jsou osobou kněze zapojeni do hierarchické struktury církve a alespoň do určité míry žijí společný osobní i náboženský život.

(Jaromír Neugebauer)

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců 

V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech brněnské diecéze výzva diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

Fond PULS biskup Cikrle založil s cílem shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze a pozvat všechny věřící k všestranné pomoci - duchovní podporou či modlitbou. Vznik fondu souvisí se změnou stávajícího způsobu přispívání věřících na potřeby diecéze. Do loňského roku přispívala každá farnost na potřeby diecéze deseti procenty ze svých příjmů, tzv.„desátkem“. „Nový způsob je postaven na vizi velké rodiny malých dárců. Právě k realizaci tohoto záměru byl fond zřízen a mohou do něj dobrovolně podle svých možností přispívat i jednotliví dárci. Tyto dary jsou projevem spoluodpovědnosti za život brněnské diecéze,“ uvádí správce fondu P. Pavel Kafka. „Výdaje směřují do tří oblastí: kněžím – jedná se o prioritní oblast, která pokrývá náklady na mzdy a výdaje spojené s formací a vzděláváním kněží, farnostem – náklady na zajištění technické a ekonomické agendy farností, tj. vedení účetnictví, administraci dotačních žádostí, zajištění stavebních akcí apod. a diecézi – každý rok je podpořen jeden vybraný projekt, který odpovídá na aktuální potřeby a výzvy v diecézi,“ doplňuje biskupský delegát P. Pavel Kafka..

Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.

 

Rozhovor redaktora Radia Proglas Filipa Breindla s P. Pavlem Kafkou o Fondu PULS ZDE

 Slovo otce biskupa Vojtěcha k Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze ZDE 

 

FARNÍ POUŤ DO ŽAROŠIC

Farnost Náměšť nad Oslavou a farnost Hartvíkovice pojedou

v sobotu 30. 9. 2017 přivítat milostnou sošku Panny Marie Fatimské do Žarošic.

Odjezd autobusu:

14:30 Třesov

14:35 Hartvíkovice

14:40 Popůvky

14:45 Sedlec

14:50 Vícenice

15:00 Náměšť nad Oslavou - autobusové nádraží.

Předpokládaný návrat ve 23 hodin. Cena za dopravu 180,- Kč, platí se v autobuse.

Poutní slavnost je v přírodním areálu, proto je třeba mít vhodný oděv, popř. skládací židličku.

Závazné přihlášky v kostele na přiloženém archu.

Bližší informace: Josef Kafka, tel. 604 511 387

PROGRAM:

17:00 Slavnostní přivítání milostné sochy Panny Marie Fatimské a modlitba sv. růžence

18:00 Slavná pontifikální mše svatá, hlavní celebrant Mons. Pavel Posád, pomocný českobudějovickýbiskup

           Mariánský průvod se sochou P. Marie Fatimské

20:00 Adorace, svátostné požehnání, rozloučení se sochou Panny Marie

Aktuálně

Adventní věnečkování

Srdečně vás zveme na společné tvoření adventních věnců a vánočních výzdob. Aby naše domovy zavoněly v době radostných očekávání. Sobota 26. listopadu 2016 od 14 hodin na náměšťské faře   Co bude připraveno: různé chvojí a hloží, pracovní nástroje, podklady na věnce, ozdoby, svíčky, stuhy a dobré rady celého výrobního kolektivu, teplé občerstvení Co si přinést s sebou: vřele doporučujeme pracovní rukavice pokud máte, přineste vlastní zahradnické nůžky, podklad pro věnec nebo silikonovou tavnou pistoli a pokud již máte představu, jak svůj věnec ozdobit, přineste si jakékoli ozdoby, svíčky, stuhy, které máte připravené Cena: se bude odvíjet od množství věcí, které použijete na svůj věnec, a které byly předtím...

Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech

Náměšť nad Oslavou        neděle  6.11.   10.00 Hartvíkovice                     neděle   6.11.  14.00 Naloučany                         úterý     8.11.  16.15 Ocmanice                          úterý    ...

Pozvánka na koncert Žďáráček

Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou si vás dovoluje pozvat na koncert dětského pěveckého souboru ze Žďáru nad Sázavou "Žďáráček".Koncert se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele, a to v podnělí 31. 10. 2016 v 18 hodin.Vstupné dobrovolné. Plakát najdete ZDE

Odpustky pro zesnulé

Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou jsou známé úkony:  přijetí svátosti smíření Eucharistie modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba) Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru). Od  poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. Předpokladem je, že pokřtěný (neexkomunikovaný) katolík, který je ve stavu milosti aspoň po předepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout...

PODZIMNÍ VÍKENDOVÁ VÝPRAVA 28. - 30. 10. 2016

Tajemství svatých z námešťského kostela VÍKENDOVÝ POBYT BUDE NA FAŘE V KONĚŠÍNĚ.   CENA: 400,-     SRAZ: NA NÁMĚŠŤSKÉM NÁDRAŽÍ V 14:25 NÁVRAT: NA NÁMĚŠŤSKÉM NÁDRAŽÍ V 15:10       Více informací u ALŽBĚTY HLAVÁČOVÉ 731 286 177 Přihlášku na tuto akci a bližší informace naleznete ZDE.  

MISIJNÍ NEDĚLE 2016

V neděli 23. 10. 2016 se bude konat po mši svaté před kostelem sv. Jana Křtitele v Náměšti n. Osl. již 7. MISIJNÍ JARMARK. Misijní jarmark je zaměřen na veškeré druhy pokrmů. Pokud chcete přispět svými výrobky (jakkoli upravené a vyrobené pokrmy), můžete je přinést na faru v Náměšti v sobotu 22. 10. 2016 mezi 17 - 18 hodinou. __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Věnujte svůj denní výdělek na misie.  

Dopis národního ředitele PMD ke Světovému dni misií 2016

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím. Již za několik dní budeme slavit jubilejní Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle. V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a letos je to tedy již 90 let, co se věřící ve všech katolických farnostech světa během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí světa. Každý křesťan by měl na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání, a tak šířit radost Božího království. Misijní neděle má tuto skutečnost...

Pozvánka na slavnostní koncert v předvečer svátku sv. Jana Pavla II. (21.10.2016)

Římskokatolická farnost si Vás dovoluje pozvat na slavnostní koncert, který se uskuteční v předvečer svátku sv. Jana Pavla II. v pátek 21.10.2016 v 19:00hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou. Básně s tvorby Karola Wojtyly (sv. Jan Pavel II.) přednese RUDOLF HRUŠÍNSKÝ nejml. Hudební doprovod: Woodwind Quartet - dechové kvarteto Bystřice nad Pernštejnem Vstupné dobrovolné Plakát najde ZDE

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

INFORMACE

 

OHLÁŠKY

Anketa

Co říkáte na kandidaturu Miloše Zemana do dalších prezidentských voleb?

Ve volbách ho PODPOŘÍM (142)
46%

Ve volbách ho NEPODPOŘÍM (160)
52%

Nejsem rozhodnut (4)
1%

Celkový počet hlasů: 306

SPOLČO – je určené pro všechny děti, které se rádi baví. Setkání bývá 2. a 4. sobotu v měsíci od 15:00 na faře v Náměšti nad Oslavou. Kontakt: Martina Tomášová, e-mail: tomasova511@seznam.cz