Vítejte na oficiálních stránkách římskokatolické farnosti Náměšť nad Oslavou

Farnost je prostor, kde věřící spolu žijí a shromažďují se. Nemusí jít o uzavřené území, jako tomu bylo dříve, kdy každý patřil do určité farnosti podle místa svého bydliště vždy a všude, ale bude to platit ve většině případů i nadále. Ať tak či tak by každý měl někam patřit. Věřící, který nemá žádný okruh lidí, kteří s ním sdílejí víru, a který nemá „svůj“ kostel a „svého“ kněze, těžko bude mít živé vědomí církve. Termín „farnost“ bude označením pro duchovní prostor, kde věřící vytvářejí společenství svého druhu, jsou osobou kněze zapojeni do hierarchické struktury církve a alespoň do určité míry žijí společný osobní i náboženský život.

(Jaromír Neugebauer)

Aktuálně

Pozvánka na koncert Žďáráček

Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou si vás dovoluje pozvat na koncert dětského pěveckého souboru ze Žďáru nad Sázavou "Žďáráček".Koncert se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele, a to v podnělí 31. 10. 2016 v 18 hodin.Vstupné dobrovolné. Plakát najdete ZDE

Odpustky pro zesnulé

Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou jsou známé úkony:  přijetí svátosti smíření Eucharistie modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba) Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru). Od  poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. Předpokladem je, že pokřtěný (neexkomunikovaný) katolík, který je ve stavu milosti aspoň po předepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout...

PODZIMNÍ VÍKENDOVÁ VÝPRAVA 28. - 30. 10. 2016

Tajemství svatých z námešťského kostela VÍKENDOVÝ POBYT BUDE NA FAŘE V KONĚŠÍNĚ.   CENA: 400,-     SRAZ: NA NÁMĚŠŤSKÉM NÁDRAŽÍ V 14:25 NÁVRAT: NA NÁMĚŠŤSKÉM NÁDRAŽÍ V 15:10       Více informací u ALŽBĚTY HLAVÁČOVÉ 731 286 177 Přihlášku na tuto akci a bližší informace naleznete ZDE.  

MISIJNÍ NEDĚLE 2016

V neděli 23. 10. 2016 se bude konat po mši svaté před kostelem sv. Jana Křtitele v Náměšti n. Osl. již 7. MISIJNÍ JARMARK. Misijní jarmark je zaměřen na veškeré druhy pokrmů. Pokud chcete přispět svými výrobky (jakkoli upravené a vyrobené pokrmy), můžete je přinést na faru v Náměšti v sobotu 22. 10. 2016 mezi 17 - 18 hodinou. __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Věnujte svůj denní výdělek na misie.  

Dopis národního ředitele PMD ke Světovému dni misií 2016

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím. Již za několik dní budeme slavit jubilejní Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle. V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a letos je to tedy již 90 let, co se věřící ve všech katolických farnostech světa během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí světa. Každý křesťan by měl na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání, a tak šířit radost Božího království. Misijní neděle má tuto skutečnost...

Pozvánka na slavnostní koncert v předvečer svátku sv. Jana Pavla II. (21.10.2016)

Římskokatolická farnost si Vás dovoluje pozvat na slavnostní koncert, který se uskuteční v předvečer svátku sv. Jana Pavla II. v pátek 21.10.2016 v 19:00hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou. Básně s tvorby Karola Wojtyly (sv. Jan Pavel II.) přednese RUDOLF HRUŠÍNSKÝ nejml. Hudební doprovod: Woodwind Quartet - dechové kvarteto Bystřice nad Pernštejnem Vstupné dobrovolné Plakát najde ZDE

Pozvánka na Jablkobraní 1. 10. 2016

V sobotu 1.10. se v Náměšti nad Oslavou uskuteční již 8. ročník soutěžní přehlídky ovoce, zeleniny a ostatních pěstitelských úspěchů náměšťského regionu. K vidění budou také květiny, bonsaje a jiné kuriozity. Návštěvníci si budou moci kromě prohlédnutí výstavních exponátů odnést jablečný mošt, burčák, dušičkové květiny, nebo řemeslné výrobky. Každý návštěvník se stane také hodnotitelem vystavených výpěstků a za odměnu si odnese domů chutný regionální pokrm. Máte-li zájem prodat něco ze svých zemědělských přebytků, nebo se také pochlubit svými výpěstky, získáte více informací na telefonním čísle 724 680 012. Výstava se koná od 10:00 do 14:00 tradičně ve „Farním dvoře“, vstupné je dobrovolné.

Tradiční Drakiáda ve Velké Bíteši

Kolpingova rodina Velká Bíteš zve všechny rodiny na tradiční Drakiádu. Uskuteční se v neděli 9. října od 14.30 u propojovací cesty mezi Chobůtkami a PBS. Zajištěn bude skákací hrad, soutěž o nejlepší draky a sladké odměny pro vítěze.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Anketa

Co říkáte na kandidaturu Miloše Zemana do dalších prezidentských voleb?

Ve volbách ho PODPOŘÍM (84)
53%

Ve volbách ho NEPODPOŘÍM (75)
47%

Nejsem rozhodnut (0)
0%

Celkový počet hlasů: 159

Připravované akce pro děti v naší farnosti

 

LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
30.června 2017 s přespáním do dalšího dne
 
PŘÍFARNÍ TÁBOR
3. - 7.července 2017
(pro děti na prvním stupni ZŠ)

 
LETNÍ TÁBOR
19. - 25. srpna 2017

FILII DEI – mládežnické spolčo, které se setkává každý pátek po mši svaté v 19:00 na faře v Náměšti nad Oslavou. (od 14let)

 

SPOLČO – je určené pro všechny děti, které se rádi baví. Setkání bývá jednou za 14 dní v sobotu v 14:00 na faře v Náměšti nad Oslavou.

 

BROUČCI – jedná se o dětský sbor, který stále hledá nové členy (Broučky). Zkoušky bývají jednou za 14dní ve čtvrtek v 16:00 na faře v Náměšti nad Oslavou. K pravidelné činnosti Broučků patří například doprovod nedělní bohoslužby. Více informací na www.svbroucci.cz