Vítejte na oficiálních stránkách římskokatolické farnosti Náměšť nad Oslavou

Farnost je prostor, kde věřící spolu žijí a shromažďují se. Nemusí jít o uzavřené území, jako tomu bylo dříve, kdy každý patřil do určité farnosti podle místa svého bydliště vždy a všude, ale bude to platit ve většině případů i nadále. Ať tak či tak by každý měl někam patřit. Věřící, který nemá žádný okruh lidí, kteří s ním sdílejí víru, a který nemá „svůj“ kostel a „svého“ kněze, těžko bude mít živé vědomí církve. Termín „farnost“ bude označením pro duchovní prostor, kde věřící vytvářejí společenství svého druhu, jsou osobou kněze zapojeni do hierarchické struktury církve a alespoň do určité míry žijí společný osobní i náboženský život.

(Jaromír Neugebauer)

MěO KDU-ČSL Třebíč Vás srdečně zve na

 autobusový poutní zájezd za

Chudobkou do Orlických hor (Anna Bohuslava Tomanová - Klášterec nad Orlicí) a na poutní místo Neratov v sobotu 11. června 2016

Stigmatizovaná Anička Tomanová (1907 - 1957) vynikala láskou ke svátostnému Spasiteli a k Matce Boží, s nimiž tajemně hovořila také v četných extázích. Když byl její bratr vysvěcen na kněze, obdržela všechna stigmata. Její život se vyznačoval velkou láskou ke kněžství, pokorou a poslušností. Na její přímluvu docházelo k zázrakům a i dnes se věřícím dostává podivuhodného vyslyšení.  
  

Program zájezdu


5:30 odjezd ze zastávky Sucheniova v Třebíči (od Úřadu práce)

10:00 slavná mše sv. v Klášterci nad Orlicí - celebruje slovenský řeckokatolický arcibiskup a sekretář Kongregace pro východní církve působící ve Vatikánu Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, Ph.D


společný oběd


14:00 přejezd do Neratova, prohlídka obnoveného kostela Nanebevzetí Panny Marie
19:30 předpokládaný návrat do Třebíče

 

Cena dopravy: 250 Kč/osoba

Přihlášky: Mgr. Marie Dudíková, tel. 737 781 419

e-mail:  marie.dudikova@volny.cz

Aktuálně

Pouť ve Zňátkách

Srdečně Vás zveme na poutní slavnost k Panně Marii ve Zňátkách, a to v něděli 22. 5. 2016. Poutní mše svatá začíná v 11 hodin před kapličkou na návsi.

Národní pouť do Krakova - Lagiewnik

Ve Svatém roce milosrdenství vyhlásili biskupové Čech a Moravy Národní pouť do svatyně Božího milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách, která se uskuteční 28. května 2016. Na tuto pouť lze cestovat společně s farností Brno - sv. Augustin. Přihlásit se můžete osobně o.Jana do pátku 6. 5. 2016. Cena poutě zahrnující dopravu a poutnický balíček je 950,-Kč, pro děti a mládež ve věku 6-15 let za 300,-Kč, děti do 6 let zdarma. Další informaci k dispozici na http://www.proglas.cz/pout2016

Akce "Čistá Vysočina"

Také naše farnost se zapojila do akce - sbírání odpadků "Čistá Vysočina". Sraz v úterý 19. 4. v 16 h na Velkém Poli. Bližší informace: Ing. Jaroslav Hrubý

Pouť ve Vícenicích

Srdečně Vás zveme na poutní slavnost k. sv. Markovi ve Vícenicích, a to v něděli 24. 4. 2016. Poutní mše svatá začíná v 10.30 h.

Žehnání polí, luk a pastvin v našich farnostech

Srdečně Vás zveme u příležitosti svátku sv. Marka na žehnání polím, které se uskuteční:- v Náměšti nad Oslavou v neděli 24. 4., začátek ve 14 h. u kříže u čerpací stanice Benzina,- ve Vícenicích v neděle 8. 5. - po mši svaté,- v Hartvíkovicích v neděle 8. 5. - v 17 hod.

Přífarní tábor

Přífarní tábor (vhodný pro děti do 6let - ukončené první třídu) se uskuteční na Noemově arše v Náměšti nad Oslavou, a to od 18. do 22.včervence 2016. Více informací na přihláškách nebo na e-mailu:spolco-deti@seznam.cz

FILII - DEI

Zveme mládež z našich farností do mládežnického ,,spolča" s názvem Filii-dei (Boží děti). Kde se snažíme prohlubovat naše přátelské vztahy a víru v našeho Pána. Další setkání proběhne 18. března 2016 od 19 hod na faře v Náměšti. Na programu je modlitba, hry a promítání. 

Spolčo pro děti

Zveme všechny děti do Spolča, které se uskuteční 19. března 2016 ve 14:00 na faře v Náměšti nad Oslavou. Bude pro vás připraven program, při kterém jistě nebudete zívat nudou.

Pozvánka pro děti na víkendovku

Milé děti, vydejte se s námi do ,,Říma" poznat nového svatého - svatého Tarsiciuse. Je pro vás připraven pestrý a zábavný program. Termín této výpravy je 15. - 17. dubna 2016. Více informací na přihláškách nebo na e-mailu: spolco-deti@seznam.cz

Úklid přírody v rámci akce Čistá Vysočina

Naše farnost se opět připojila k akci "Čistá Vysočina". Pojďme pomoci Boží přírodě od odpadků, které se za rok nahromadily kolem silnice do Březníka a v jeho přilehlém okolí. Úklid bude probíhat někdy v půlce dubna, přesný den upřesníme podle počasí. Sraz účastníků v zatáčce u "Velkého pole" (možnost parkování). Ochranné prostředky a pytle na dělený odpad jsou zajištěny.

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem ve Svatém roce milosrdenství

V sobotu před Květnou nedělí 19. března 2016 se opět mohou setkat mladí lidé se svým biskupem Vojtěchem Cikrlem. Letos setkání začne v 8.30 hodin výjimečně v kostele sv. Jakuba v Brně a vyvrcholí v odpoledních hodinách programem a mší svatou v  brněnské katedrále svatého Petra a Pavla.Celé setkání se ponese v duchu biblického citátu "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství" (Mt 5,7) Podrobnosti k dopoledním skupinám budou aktualizovány na brno.signaly.cz

Pozvánka na Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství do Krakova-Lagiewnik

Země:PolskoLokalita:KrakowTyp zájezdu:Poutní zájezdyTyp dopravy:AutobusemDélka zájezdu:2 dnyStravování:snídaněCena od:2 090 KčDítě od:2 000 KčPopis zájezduPopisBiskupové Čech a Moravy vyhlásili Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství do Krakova-Lagiewnik. Svatý rok milosrdenství - odvahu! Žijeme čas milosrdenství...Papež František.Pouť ve smyslu pouť - ne poznávací zájezd!...Cestovní kancelář VOMACena zahrnuje:autobusovou dopravu, nocleh, snídani, kněžský a průvodcovský doprovod, poutní balíček v hodnotě 200 Kč (obsahuje texty, certifikát poutníka,...

Iniciativa 24 hodin pro Pána

Svatý otec František i v letošním Poselství k postní době vybízí, abychom se zvláště v letošním Svatém roce milosrdenství zapojili do celosvětové iniciativy s názvem 24 hodin pro Pána, která se každoročně koná  z pátku na sobotu před 4. nedělí postní, letos tedy 4. a 5. března  2016. V této době budou v brněnské diecézi otevřeny kostely, u kterých jsou brány milosrdenství, a věřícím bude poskytnuta možnost k přijetí svátosti smíření a k adoraci před Nejsvětější svátostí.V Náměšti nad Oslavou bude otevřen kostel sv. Jana Křtitele od 19 h do 23 hodin s možností adorace před...

Postní duchovní obnova v naší farnosti 27. 2. 2016

"Nejdeš sám! Nejdeš sama!"Zveme vás na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu v Náměšti nad Oslavou 27. 2. od 14 do 17 hodin.Můžete se těšit na přednášku P.Ondřeje Matuly, salesiána, exercitátora, který k nám bude mluvit o křížové cestě našich životů. Slovo bude doplňovat pozorování panoramatického obrazu malíře Jana Paula "Ježíš na cestě s křížem". Po přednášce bude možnost tiché modlitby, svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Obnovu zakončíme mší svatou v 16 hodin.Jistě budete odcházet obohaceni o krásné zážitky!Srdečně zve: P.Jan Nekuda,...

Adorační den farnosti

Adorační den farnosti Náměšť nad Oslavou - sobota 20. 2. 201616:30 společná adorace17:00 mše sv. na ukončení adoračního dneAdorační den farnosti Hartvíkovice - úterý 23. 2. 201617:00 mše sv. na ukončení adoračního dne

1 | 2 >>

INFORMACE

 

OHLÁŠKY

  • Neděle 22. 5. - první sv. přijímání dětí v Hartvíkovicích a v Náměšti.

  • Neděle 22. 5. - v 11 hod. poutní mše sv. ve Zňátkách.

Anketa

???

? (1)
50%

?? (1)
50%

Celkový počet hlasů: 2

FILII DEI – mládežnické spolčo, které se setkává každý pátek po mši svaté v 19:00 na faře v Náměšti nad Oslavou. (od 14let)

 

SPOLČO – je určené pro všechny děti, které se rádi baví. Setkání bývá jednou za 14 dní v sobotu v 14:00 na faře v Náměšti nad Oslavou.

 

BROUČCI – jedná se o dětský sbor, který stále hledá nové členy (Broučky). Zkoušky bývají jednou za 14dní ve čtvrtek v 16:00 na faře v Náměšti nad Oslavou. K pravidelné činnosti Broučků patří například doprovod nedělní bohoslužby. Více informací na www.svbroucci.cz