Na neděli 25.09. 2016 vyhlásil otec biskup Vojtěch sbírku na podporu pastorace a kněží v naší diecézi.

     Milí bratři a sestry,

na neděli 25.09. 2016 vyhlásil otec biskup Vojtěch sbírku na podporu pastorace a kněží v naší diecézi. Získané prostředky mají pomoci k tomu, aby se v diecézi více podporovalo to, na čem nám všem nejvíce záleží. Při hledání odpovědí na tuto otázku se nechme inspirovat odpověďmi obyčejných věřících:,,Abychom předali víru dětem, aby byl náš kostel opravený, aby kněží nebyli přetíženi, aby se pomáhalo tam, kde je potřeba." Věřím, že takových "aby" se skrývá v našich srdcích nespočet.

Abychom tato očekávání mohli společně a zodpovědně naplňovat, zřídil otec biskup Vojtěch fond na podporu pastorace a kněží. Do tohoto fondu se budou shromažďovat prostředky nejenom z této sbírky, ale i příspěvky farností a dobrovolné dary věřících. Více o jeho činnosti se dozvíte na webových stránkách fondu - fond.biskupstvi.cz.  

Děkuji za Vaši angažovanost ve farnostech i duchovní a materiální podporu diecéze.

 

P. Pavel Kafka, biskupský delegát pro materiální zajistění pastorace

 

VIDEOUPOUTÁVKA - KLIKNI ZDE