Vítejte na oficiálních stránkách římskokatolické farnosti Náměšť nad Oslavou

Farnost je prostor, kde věřící spolu žijí a shromažďují se. Nemusí jít o uzavřené území, jako tomu bylo dříve, kdy každý patřil do určité farnosti podle místa svého bydliště vždy a všude, ale bude to platit ve většině případů i nadále. Ať tak či tak by každý měl někam patřit. Věřící, který nemá žádný okruh lidí, kteří s ním sdílejí víru, a který nemá „svůj“ kostel a „svého“ kněze, těžko bude mít živé vědomí církve. Termín „farnost“ bude označením pro duchovní prostor, kde věřící vytvářejí společenství svého druhu, jsou osobou kněze zapojeni do hierarchické struktury církve a alespoň do určité míry žijí společný osobní i náboženský život.

(Jaromír Neugebauer)

Velikonoční přání otce děkana Jiřího Dobeše

Častokrát si lidé přejí Veselé Velikonoce. Jak mohou být ale veselé, když Ježíš Kristus volal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ a pak zemřel v bolestech na kříži? Mohou být veselé jen, pokud dojdeme po křížové cestě nejen na Golgotu, ale až k prázdnému hrobu o velikonoční neděli.
To Vám přeji a za to se modlím
P. Jiří Dobeš

Velikonoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho

Milé sestry, milí bratři,
všichni toužíme po velké lásce. Ale opravdu velká láska je bytostně spjata s věrností, vytrvalostí a především s bolestí. Velká láska dává všanc sebe, svůj život.
Před velkou láskou, které bychom dali sami sebe, ale máme strach. Ten k lásce nepatří.
Velikonoce jsou obdobím, kdy je před nás rozprostřen obraz velké lásky, oběti života i jejího vítězství v Ježíši Kristu.
Děkuji vám všem, kteří pravdivě a s nasazením pracujete na velkém Božím díle a dáváte všanc i sebe. Děkuji za vaše modlitby, oběti, námahy, trpělivost i snahu porozumět druhým v různosti dnešního světa a být jim správným ukazatelem na cestě.
Přeji vám požehnané prožití velikonočních svátků a určitou empatii, která se stane osobním bohatstvím, z něhož máme rozdávat.
Váš + Vojtěch Cikrle
14. ročník velikonočního putování

"OD KŘÍŽKU - KE KŘÍŽKU"

v neděli 23. 4. 2017 v Náměšti nad Oslavou.

 

Start je od 13:00 do 14:00 hodin od kostela sv. Jana Křtitele a cíl tamtéž.

Pěší trasy v délce 10 a 20 km vedou přírodním parkem "Údolí Oslavy a Chvojnice", delší trasa až ke "Třem křížům" na Sedleckém hradě.

Společná skupina na trasu 8 km vychází ve 14 hodin - s účastí na "Žehnání sv. Marka polím, lukám a zahradám" a na svěcení nové kapličky ve Vícenicích.

Aktuálně

Pozvánka na přednášku: Jan Bula oběť pronásledování církve na Třebíčsku

MěO KDU-ČSL Třebíč srdečně Vás zve 18.5.2017 v 16,30 hod. na přednášku historika a spisovatele Mgr. Františka Koloucha, Ph.D. na téma "Jan Bula oběť pronásledování církve na Třebíčsku".  (dne 20.5.2017 uplyne 65 let od popravy otce Jana Buly v jihlavské věznici)    Přednáška se již tradičně koná v okresní kanceláři KDU-ČSL Třebíč na Karl. nám. 38, nad knihkupectvím Jakuba Demla.    Součástí přednášky bude i autogramiáda autorových knih (zajišťuje Knihkupectví Jakuba Demla), k zakoupení bude kniha o otci Janu Bulovi "Oběť případu Babice" a kniha "Milion duší" osudy biskupa Josefa Hloucha.   Těšíme se na setkání a živou diskuzi    Miroslav Krupica předseda MěO KDU-ČSL Třebíč

Na Velký pátek podpořme křesťany ve Svaté zemi

„Udržovat živou naději v těchto prostředích je skutečně obtížné, ale zároveň velmi důležité,“ píše v dopise prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri. „Nepatrné křesťanské společenství přítomné na Středním východě proto potřebuje vnímat, cítit podporu a blízkost celé církve. Jednou formou takové podpory je neustálá modlitba za ně. Další podpora je vyjádřena také konkrétní ekonomickou pomocí, přičemž je potřeba mít na paměti to, co už svatý Pavel psal při první sbírce pro Jeruzalém: Každý ať dá podle toho, jak se sám rozhodl ve svém srdci, ne s těžkým srdcem, ani pod nátlakem, protože Bůh má rád radostného dárce,“ dodává kardinál. Velkopáteční sbírka pomůže křesťanským komunitám na Blízkém východě pokračovat ve...

Velikonoční bohoslužby a pořady v rozhlasu a televizi

Všem těm, kdo se nemohou zúčastnit velikonočních obřadů a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím televize nebo rozhlasu, nabízíme přehled bohoslužeb a pořadů s křesťanskou tematikou vysílaných v následujících dnech. V Televizi Noe, České televizi, na Radiu Proglas a Českém rozhlasu. Více ZDE

Velikonoční zamyšlení brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula

Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul se zamýšlí nad poselstvím, které v sobě nesou Velikonoce. Příběh ze života pomůže lépe porozumět nadcházejícím dnům. Více ZDE (musí být otevřen tento článek, nelze kliknout přímo z hlavní stránky)

Nezapomínejme.... Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

13. dubna 1950 přepadla komunistická Státní bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého Československa. Tímto začala likvidace mužských klášterů v socialistickém Československu. Řeholníci byli internováni a budovy uzmula do správy státní moc. Dějiny ale nakonec (opět) ukázaly, že Ježíšovo dílo lze pronásledovat, škodit mu, ale nelze ho zničit...

Týden modliteb za mládež

V týdnu před Květnou nedělí 2. až 9. dubna 2017 proběhne Týden modliteb za mládež, který je vyhlášen našimi otci biskupy. I letos Sekce pro mládež ČBK připravila brožurku k tomuto účelu a mobilní aplikaci pro Android.Týden modliteb za mládež si klade následující tři hlavní cíle: 1) doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou, 2) pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve, 3) vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev. Brožurka je k dispozici na https://tmm.signaly.cz.

Pozvánka otce biskupa Vojtěcha na celostátní setkání mládeže v Olomouci 2017

Milé sestry, milí bratři,          milá děvčata a chlapci, milí mladí přátelé, před několika měsíci, v mimořádném Svatém roce milosrdenství, jsem s mnohými z vás prožil Světové dny mládeže s papežem Františkem v Krakově. Vím z vašich svědectví, že se toto setkání stalo důležitou zkušeností vašeho života. I toho duchovního.Církev, společenství lidí, kteří uvěřili Kristu, může obohatit život každého člověka, neboť v ní přebývá a promlouvá sám milující Bůh. Vy mladí jste její důležitou součástí, neboť vaším prostřednictvím může evangelium přicházet tam, kam se jinak dostává jen obtížně. Ne nadarmo vaši delegáti v minulých měsících během fór mládeže diskutovali téma evangelizace. Potěšilo mne,...

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem

Již po dvacáté sedmé se setká diecézní biskup Vojtěch Cikrle s mladými lidmi z brněnské diecéze. Diecézní setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově v sobotu 8. dubna 2017 od 8.30 do 16.00 hodin. Mottem letošního setkání je biblický citát z Lukášova evangelia: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ Více informací a rezervace do dopoledních skupin na www.brno.signaly.cz Plakátek zde

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Co říkáte na kandidaturu Miloše Zemana do dalších prezidentských voleb?

Ve volbách ho PODPOŘÍM (44)
42%

Ve volbách ho NEPODPOŘÍM (61)
58%

Nejsem rozhodnut (0)
0%

Celkový počet hlasů: 105

Připravované akce pro děti v naší farnosti

 


JARNÍ VÍKENDOVÁ VÝPRAVA
28. - 30. dubna 2017

 
LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
30.června 2017 s přespáním do dalšího dne
 
PŘÍFARNÍ TÁBOR
3. - 7.července 2017
(pro děti na prvním stupni ZŠ)

 
LETNÍ TÁBOR
19. - 25. srpna 2017

FILII DEI – mládežnické spolčo, které se setkává každý pátek po mši svaté v 19:00 na faře v Náměšti nad Oslavou. (od 14let)

 

SPOLČO – je určené pro všechny děti, které se rádi baví. Setkání bývá jednou za 14 dní v sobotu v 14:00 na faře v Náměšti nad Oslavou.

 

BROUČCI – jedná se o dětský sbor, který stále hledá nové členy (Broučky). Zkoušky bývají jednou za 14dní ve čtvrtek v 16:00 na faře v Náměšti nad Oslavou. K pravidelné činnosti Broučků patří například doprovod nedělní bohoslužby. Více informací na www.svbroucci.cz